Friday, April 28, 2006

เราไม่สามารถถึงกับพลิกแผ่นดิน
เราสามารถเพียงทำไปเรื่อย ๆ ตามสติกำลัง
มีผลเท่าไรก็เอาเท่านั้น
แต่เราหวังอยู่ว่า
การกระทำด้วยความจงรักต่อพระสาสนาของเรานี้
อาจมีคน
เอาไปคิดไปนึก
แล้วอาจมีคนทำตามมากขึ้น

จนกระทั่งผู้มีอำนาจท่านทำ หรือประชาชน ทั้งโลกพากันทำ
มันก็อาจมีการพลิกแผ่นดินได้เหมือนกัน
แม้เราจะไม่ได้พลิกเอง ผลก็เท่ากัน
เราคงยังเจียมตัว และไม่ต้อง อกแตกตายเพราะข้อนั้น

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ
บางตอนจาก “มาตุบูชานุสรณ์ : รำพึงเพื่อเป็นที่ระลึกแด่แม่ผู้ล่วงลับไปแล้ว”
ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา ปีที่ ๑๖ เล่ม ๓ สิงหาคม ๒๔๙๑


so..it's ok to .keep doing small things as long as it has impact on how people "THINK"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home